Butlletí 12 – Març de 2022

Atesa la bona rebuda que va tenir la publicació del mes passat, la Reflexió titulada “Donar les gràcies”, aquest mes es publica una altra Reflexió.

Es tracta d’una frase o expressió que està molt relacionada amb l’anterior.

Espero que t’agradi.

Pots llegir aquesta nova publicació fent clic aquí.

A més, et convido a participar en la web https://www.santosbalasch.cat.

Segueix Santos Balasch a Facebook, Twitter i Instagram.

Comenta les publicacions.

Comparteix la web i les publicacions.

Envia els teus suggeriments a través del Formulari de Contacte.

Moltes gràcies!